januar 30, 2024 8:22 am

For sent afbud eller udeblivelse?

Hvis du er forhindret, så husk vores afbudsregler.

Afbud i sidste øjeblik giver hold med få deltagere og huller i vores kalender. Derfor er der her en venlig reminder om at huske at melde afbud i så god tid som muligt.

Afbudsregler:

Vi har ikke været så gode til at håndhæve vores afbudsregler, men vi bliver fremadrettet nødt til at stramme op.

Derfor gør vi her opmærksom på vores afbuds- og udeblivelsesregler.

Til behandling og alle hold.

Afbud skal gives dagen før inden kl 18.

En del konsultationer kan gennemføres som telefon- eller videokonsultationer, dette skal aftales på forhånd.

Der kan gives afbud online, på mail, telefon eller ved personligt fremmøde.

For sent afbud eller udeblivelse til behandling gebyr kr. 175. 

For sent afbud til hold gebyr kr. 75

Vi håber på forståelse og et stærkt fremmøde 

Bemærk at afbudsgebyr er 100% egenbetaling, det dækkes IKKE af den vederlagsfrie ordning, sygesikringen, kommunen eller en sundhedsforsikring