Akupunktur


Der er i dag en omfattende videnskabelig dokumentation for akupunkturens neurofysiologiske virkningsmekanismer og positive effekter ved behandling af lidelser relateret til det fysioterapeutiske arbejdsfelt.

Hos Grenaa Fysioterapi og Træningsklinik er der fysioterapeuter, der har taget efteruddannelse i evidensbaseret akupunktur.

Formålet med efteruddannelsen er at kvalificere os til på videnskabelig og kompetent vis at anvende akupunktur, som behandlingsmetode ved behandling af smertetilstande og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet . Efteruddannelsen er taget i DFFA regi (Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Akupunktur).

DFFA’s politik er, at man skal stræbe efter at akupunktur i videst mulig omfang hviler på et evidensbaseret grundlag.

Derfor er den grundlæggende teoretiske og holdningsmæssige tilgang baseret på resultater fra den sundhedsvidenskabelige forskning.

Anja Kirt Hansen tilbyder:

I forbindelse med min videreuddannelse til lægeeksamineret klinisk akupunktør kan jeg nu, som supplement til fysioterapeutisk behandling tilbyde behandling med akupunktur til bl.a. :
 
    Akutte eller langvarige smerter
    Artrose (slidgigt) i hofte, knæ, skulder
    Uro i ben/restless legs og lægkramper
    Hælspore
    Tennis-/golfalbue
    Hovedpine
 
Udover dette kan jeg også tilbyde ren akupunkturbehandling mod symptomer på allergi/høfeber.
Anja Kirt Hansen
Akupunktør, pædagog og Aut. Fysioterapeut