Ultralydsscanning


Vi tilbyder muskuloskeletal ultralydsscanning.

Muskuloskeletal ultralydsscanning, er blevet en mere integreret del af den kliniske undersøgelse, og bruges som et supplement til de øvrige fysioterapeutiske undersøgelser, så vi nemmere stiller den rigtig diagnose og den rigtige behandling kan begynde.

Ultralydsscanning har på nogle områder "revolutioneret" diagnostikken og muligheden for yderligere interventioner.

Ultralydsscanning er oftest den billigste, hurtigste og bedst egnede undersøgelse til at forbedre udbyttet af den fysioterapeutiske undersøgelse. Ultralydsscanning har i modsætning til røntgen og CT-scanning, ingen bivirkninger.