september 3, 2018 5:15 am

Jeg blev færdiguddannet Fysioterapeut i Januar 2018 og har siden arbejdet på privatklinik samt været et lille smut i udlandet. Derudover har jeg været tilknyttet hhv. 1. Divisions håndboldklub og talentspor i fysisk træning som fysioterapeut.

Jeg behandler mere eller mindre alle patientgrupper, men har en særlig interesse indenfor børn/spædbørn og deres motoriske udvikling, neurologiske sygdomme samt smerter i bevægeapparatet relateret til idrætsskader.

I mine behandlinger er det vigtigt, at mine klienter får en god forståelse af deres problematik og dermed bliver bedre til selv at håndtere sine smerter m.m.

Det er klienten der er i fokus, og vi skal sammen arbejde ud fra dennes udgangspunkt.

Udover individuelle behandlinger, varetager jeg GLA:D knæ/hofte hold, Balancehold, Pilates etc.

Jeg har efter almen uddannelse taget følgende kurser:

– Børne/spædbørns behandling, tjek og motorisk udvikling.

– GLA:D knæ og hofte

– Akupunktur 1 og 2 + sikkerhedskursus

– Kinesio og Dynamik tape

– Certificeret i Bauerfeind; Bandager til skulder, albue, hånd, ryg, knæ, ankler samt såler.

/AP