oktober 29, 2020 8:14 am

Mundbind:
– Brug altid mundbind eller visir, når du færdes på klinikken – undtagen under træning.
– Brug mundbind når du opholder dig i venteloungen.
– Under træning i fitnesscenteret eller på hold skal du ikke bruge mundbind.
– Brug mundbind på vej til og fra træningen / omklædningen.
– Mundbind kan købes til 5 kr. i receptionen / Visir 20kr.
– Fysioterapeuten kan i særlige situationer give dig lov til at tage mundbindet af.

Øvrige:
– Gå ikke ind hvis du har symptomer på Covid 19.
– Kom til tiden og forlad klinikken igen straks efter træning / behandling.
– Hold afstand og vis hensyn.
– Der er fortsat restriktioner for hvor mange der må være i træningsrummene, der er skiltet ud for og i hvert rum!
– Sprit dine hænder af inden du rører ved udstyr eller maskiner.
– Der skal fortsat sprittes kontaktflader af hver gang en maskine benyttes.
– Hvis du er henvist til træning må du ikke møde uanmeldt op, der skal bookes tid til træning gennem receptionen, så vi minimerer spidsbelastning.