marts 13, 2024 10:13 am

Er du plaget af Stress? Angst? Uro i kroppen? Eller andre kropslige symptomer?

Så er psykomotorisk terapi en effektiv behandlingsform! 
Psykomotorisk terapi er en behandlingsform som arbejder ud fra en grundforståelse af at krop og psyke hænger sammen og der arbejdes altid ud fra klientens ressourcer. Psykomotorisk terapi understøtter sansninger gennem øget kropsbevidsthed.

Et psykomotorisk behandlingsforløb består typisk af samtale terapi og manuelbehandling, øvelser samt guidning. 

Psykomotorisk terapi er derfor en oplagt behandlingsform ved varige smerter, stress, angst og depression, søvnbesvær, tankemylder, uro i kroppen, muskelspændinger (spændingshovedpine).

Psykomotorisk terapeut Lærke Holst tilbyder desuden professionel afspændende massage og holdtræning.