Akupunktur

Hos Grenaa Fysioterapi og Træningsklinik er der fysioterapeuter, der har taget efteruddannelse i evidensbaseret akupunktur. Der er i dag en omfattende videnskabelig dokumentation for akupunkturens neurofysiologiske virkningsmekanismer og positive effekter ved behandling af lidelser relateret til det fysioterapeutiske arbejdsfelt.

Kompetent behandling

Formålet med efteruddannelsen er at kvalificere os til på videnskabelig og kompetent vis at anvende akupunktur, som behandlingsmetode ved behandling af smertetilstande og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet . Efteruddannelsen er taget i DFFA regi (Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Akupunktur).

DFFA’s politik er, at man skal stræbe efter at akupunktur i videst mulig omfang hviler på et evidensbaseret grundlag.

Derfor er den grundlæggende teoretiske og holdningsmæssige tilgang baseret på resultater fra den sundhedsvidenskabelige forskning.