Udvidet fysioterapeutisk rygundersøgelse

Du skal være lægehenvist for at få sygesikringstilskud til den udvidede rygudredning.

Selve udredningen

Selve udredningen består af en evidensbaseret undersøgelsesstandard, der har til formål at:

  • Afdække og klassificere patientens tilstand
  • Give patienten information og vejledning
  • Opstille patientaktiverende behandlingsstrategier
  • Forebygge udvikling af kronicitet

Den udvidede rygudrednings formål er bl.a. at give praktiserende læger et hurtigt supplerende vurderingsgrundlag i udredningsfasen af forløb med komplicerede lænderyg tilstande ved hjælp af en udvidet evidensbaseret fysioterapeutisk rygundersøgelse med en efterfølgende udredningsrapport til lægen.

Udredningen vil typisk foregå over 2-3 konsultationer. Herefter vil du være udredt, og et behandlingsforløb vil kunne begynde.

Vi tilbyder også en udvidet rygudredning uden henvisning fra læge og dermed også uden tilskud fra sygesikringen. I dette tilfælde vil du få udleveret udredningsrapporten.