Chokbølge behandling

Flere kroniske lidelser i bevægeapparatet kan nu afhjælpes ved hjælp af chokbølger. Chokbølgebehandling er en forholdsvis ny behandlingsmetode i Danmark, den har dog været anvendt i en årrække i udlandet, med lovende resultater.

Hvad er chokbølgebehandling

Chokbølgebehandling er en serie af mekaniske impulser der sendes ned i et meget afgrænset område i vævet.

En chokbølge er en mekanisk påvirkning. Sener og væv påvirkes så kraftigt, at stadiet på skaden bringes tilbage til den akutte fase, hvorefter en normal helingsproces kan begynde.

Traditionel fysioterapi anbefales som supplement til chokbølgebehandling.

Klinikken har både radierende og fokuserende chokbølge apparater

Et behandlingsforløb vil typisk bestå af 3-5 konsultationer.

Eventuelle bivirkninger er minimale.

Chockbølgeterapi anvendes til fx:

 • Tennisalbue,
 • Golfalbue
 • Musearm
 • Forkalkninger i skulderled (impingement)
 • Frossen skulder
 • Hælspore (plantar fascitis)
 • Fascitis plantaris (svangseneirritation)
 • Achillessene problemer
 • Løberknæ
 • Springknæ
 • Andre kroniske vævs- og senelidelser


De fleste af disse gener kan behandles med traditionel fysioterapi, men i mange tilfælde har behandlingen ikke tilstrækkelig effekt, hvorfor tilstandene bliver kroniske. Her kan chokbølgeterapi være en god løsning til at genstarte  den naturlige helingsproces.
Der gives ikke tilskud til denne behandlingsform, idet den ikke er omfattet af sygeforsikringen.